6. Workshop på klubben.

6. Workshop på klubben.

Få en ökad förståelse för vad bättre spelupplevelse är, faktorer som påverkar samt förändringar som kan förbättra spelupplevelsen för olika spelarkategorier. Klubben ska också få en ökad insikt i klubbens identitet och målsättning. 

Course Information

Categories:

Del 6

FREE
En del av programmet: