3. Spelytorna.

3. Spelytorna.

Få en ökad förståelse för vad bättre spelupplevelse är, faktorer som påverkar samt förändringar som kan förbättra spelupplevelsen för olika spelarkategorier. Klubben ska också få en ökad insikt i klubbens identitet och målsättning. 

Course Information

Del 2

FREE
En del av programmet: